Flange

فلنج‌ها تجهیزات مکانیکی هستند که کاربرد اصلی آن‌ها اتصال لوله‌ها و سایر قطعات به یکدیگر است و همچنین از قابلیت‌های دیگر فلنج می‌توان به توانایی تغییر مسیر لوله‌ها اشاره داشت. فلنج‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن‌ها با توجه به شکل و جنسشان، کاربرد متفاوتی دارد. 

مزایای اتصال از طریق فلنج

برای اتصال لوله ها به یکدیگر راه‌های متفاوتی وجود دارد که جوش دادن و استفاده از فلنج‌ها و ... از گزینه های مورد استفاده می‌باشد. هر کدام از این روش‌ها مزیت های خاص خود را دارد که از مزیت های استفاده از فلنج می‌توان به کارکرد ساده و مهمتر از آن به قابلیت جداسازی آسان لوله‌ها اشاره داشت که این امر در جوشکاری به راحتی میسر نمی‌شود و در صورت نیاز به جداسازی لوله‌های جوش خورده باید از برشکاری استفاده گردد که دردسرها و هزینه‌های آن بسیار بیشتر خواهد بود.