دوشنبه, ۱۴ اسفند,۱۳۹۶

چگونگی انفجار در اثر وجود گرد و غبار

همانطور که می دانید گرد و غبار باعث انفجار می شود. نه تنها در صنایع، بلکه در خانه ها.

دراین فیلم می خواهیم بدانیم که چگونه این گرد و غبارشکل می گیرد تا قادر به استفاده از این پدیده به عنوان یک فرصت باشیم، البته برای بازی و نه به عنوان یک کار خطرناک!

ثبت نظر