چهار شنبه, ۱۶ اسفند,۱۳۹۶

فیلم | آشنایی کامل با تجهیزات ضد انفجار

طراحی و انتخاب تجهیزات برقی ضد انفجار (explosion proof)

  • آشنایی با استاندارد ATEX 
  • طبقه بندی مناطق انفجاری Hazardous Area Classification
  • آشنایی با علامت  های ضد انفجار Exd ، Exe و Intrinsically safe 
  • انتخاب تجهیز مناسب برای زون 1 و زون  2

منبع: سایت Ieee.ir